rizikové kácení

Mimo lesní činnost se naše firma zabývá i arboristikou, jejímž předmětem zájmu je péče o stromy rostoucí mimo les. Obvykle se tak jedná o stromy uvnitř obcí, měst, či doprovodnou zeleň komunikací, vodotečí či technické infrastruktury.

K hlavním úkonům této činnosti patří zajištění bezpečného odstranění dřevin, které nemohu být nadále ponechaný na daném stanovišti ať už z provozních důvodů či díky zhoršenému zdravotnímu stavu. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru a každodenní práci v terénu jsme schopni zajistit i odstranění rozměrných či problematicky umístěných jedinců. K takovým případům se řadí stromy v blízkosti budov, elektrického vedení, komunikací, památkových objektů atd.

 

Ke každému případu přistupujeme individuálně a dle situace volíme vhodnou technologii. V případě volného prostoru je možné využít směrové kácení, k tomu ale v prostorách intravilánu dochází velmi výjimečně. Obvykle je kácení prováděno postupně. V náročných případech je pak použito postupné kácení do lana. V tomto případě jsou jednotlivé odstraněné kusy spouštěny na zem pomocí lan, tak aby nedošlo k poškození okolních nebo pod dřevinou ležících objektů.

Naší prioritou je zajištění rychlého a bezpečného odstranění Vaší dřeviny.